Pozostań bezpieczny na drodze

Pierwszy wypadek samochodowy na świecie, który zakończył się zgonem ofiary wydarzył się 17 sierpnia 1896 roku w Londynie, w dzielnicy Cristal Palace. Tą pierwszą, historyczną już ofiarą było czterdziestoczteroletnia kobieta, gospodyni domowa. Wtedy właśnie koroner, który zajmował się tą sprawą wyraził nadzieję, że nic takiego już nigdy się nie przydarzy. Historia udowodniła, że były to bardzo płonne nadzieje. Z kolei pierwszy wypadek samochodowy, który zakończył się śmiercią poszkodowanego pieszego w Polsce miał miejsce 1 marca 1926 roku. Zmarł wtedy liczący sobie osiemdziesiąt jeden lat mężczyzna ze wsi Konopka. Od tego czasu, niestety, wypadki ze skutkiem śmiertelnym zdarzają się często – tak w Polsce, jak i na całym świecie. Istnieje wiele sposobów na to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach i ludzie nie ustają w ich wprowadzaniu.

  1. Bezpieczeństwo na drogach wśród pieszych
  2. Nocne problemy bezpieczeństwa na drogach
  3. Aktywne przejście dla pieszych

Bezpieczeństwo pieszych na drogach

Osoby piesze są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie mają jednak najmniejszych szans w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem. Muszą być więc ostrożni, ale nie tylko oni – ostrożność muszą zachować wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. z Dla wszystkich też poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych powinna być sprawą kluczową. W końcu to miejsce, w którym piesi mają prawo wejść na jezdnię i przejść ją w sposób bezpieczny. Tam nie powinny się zdarzać absolutnie żadne wypadki – a jednak, jak uczy nas historia, zdarzają się.

Jakie są najczęstsze problemy bezpieczeństwa drogowego nocą?

Nie zawsze winien jest pijany kierowca, czy pieszy, który się nie rozejrzał i wtargnął gwałtownie na jezdnię. Świat nie jest taki czarno-biały. Można wymienić kilka problemów, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo drogowe, zwłaszcza nocą. Zalicza się do nich przede wszystkim problem z określaniem odległości – ludzkie oko nie jest do tego dobrze przystosowane, gdy brakuje światła, dlatego łatwo o problemy w takiej ocenie, a błędna ocena stanu rzeczy może zakończyć się tragicznie. Drugim bardzo poważnym problemem jest brak możliwości szybkiego dostrzeżenia zagrożenia, bo nie wszyscy piesi noszą odblaski.

Czym jest aktywne przejście dla pieszych?

Bezpieczne przejście dla pieszych jest przede wszystkim doskonale widoczne już z daleka. Aktywne przejście dla pieszych to takie, które emituje sygnał świetlny i dźwiękowy, gdy tylko wyczuje, że w strefie oczekiwania stoi osoba, która pragnie przejść na drugą stronę ulicy.

 

Możesz również polubić…