Jakie dokumenty do pozwu o alimenty?

Jak napisać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty należy przede wszystkim prawidło oznaczyć strony procesu – a więc powoda i pozwanego – oraz wskazać, o jaką kwotę z tytułu alimentów ubiega się powód. Wnoszone żądanie trzeba uzasadnić, zawsze odnosząc się do tych okoliczności, które zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wyznaczają wysokość świadczeń alimentacyjnych. Są nimi: potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Jednocześnie warto pamiętać, że raz ustaloną kwotę można zmienić, przykładowo domagając się podwyższenia alimentów.

W sprawach dotyczących alimentów na rzecz dzieci sądy najczęściej przyjmują, że ich potrzeby wzrastają wraz z wiekiem – a więc im starsze dziecko, tym wyższe alimenty mu się należą. Zawsze trzeba pamiętać – o czym przypomina adwokat od alimentów Wrocław – że dziecko ma prawo żyć na takiej samej stopie jak jego rodzice. Stąd – przykładowo – unikanie przez rodzica pracy nie jest okolicznością, która zwalnia go z płacenia alimentów. Zwłaszcza kiedy nie ma przeszkód, aby rodzic normalnie zarabiał.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z pozwem

Pozew o alimenty składa się w sądzie rodzinnym, a więc w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego. Należy złożyć go w dwóch kopiach. Poza tym do pozwu trzeba dołączyć: akt urodzenia dziecka; odpis aktu małżeństwa lub wyroku rozwodowego; zaświadczenie o wysokości zarobków rodziców (np. uzyskane od pracodawcy) lub zaświadczenie o tym, że jest się osobą bezrobotną; dokumenty wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dziecka. Do pozwu o alimenty warto także dołączyć rachunki potwierdzające koszty utrzymania mieszkania, z którego korzysta dziecko. W grę wchodzą tu więc różnego rodzaju faktury czy rachunki bądź paragony fiskalne.

Jeżeli dziecko cierpi na jakąś przewlekłą chorobę, warto dołączyć do pozwu o alimenty także zaświadczenie od jego lekarza prowadzącego oraz rachunki za leki czy rehabilitację. Mówiąc inaczej: z dokumentów dołączonych do pozwu powinno jasno wynikać, jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka. Dopiero wtedy możliwa jest ocena, w jakim stopniu powinni w nich partecypować oboje rodzice.

W sprawie o alimenty można powołać świadków

Nie ma przeszkód, aby w sprawach o alimenty powołać świadków. Jeżeli powód chce to uczynić, powinien od razu wskazać w pozwie ich dane osobowe oraz miejsca zamieszkania. Dzięki temu sąd będzie mógł skierować do nich wezwania do stawiennictwa na rozprawie. Zawsze w sprawach o alimenty sprawdza się zasada: im lepiej przygotowany pozew, tym większe szanse na wygraną w sądzie. Pomocny w przygotowaniu się do sprawy może okazać się adwokat z Wrocławia, którego znajdą Państwo pod adresem https://wroclaw-adwokat.pl/.

Możesz również polubić…